Kyberturvallisuus pankkien ja terveydenhuollon toiminnassa

Tietoyhteiskunnan kriittisten toimintojen jatkuvuuden turvaaminen on välttämätöntä. Suomessa esim. pankkien raha- ja maksuliikenteen turvaaminen on yhteiskunnallisesti isossa roolissa. Tietojärjestelmissä käsiteltäviä tietoja voidaan suojata tietoturvan eri keinoin. Jos tietoturva pettää, seurauksena voi olla, että kyberympäristö toimii toisin kuin on tarkoitus. Asia koskee entistä enemmän myös tavallisia suomalaisia mm. pankkeihin kohdistettuihin palvelunestohyökkäyksien myötä. Palvelunestohyökkäyksellä estetään sivuston oikeanlainen käyttö, sen toiminta voi vaikka hidastua huomattavasti. Pankkien turvaominaisuudet on suunniteltu ja kehitetty ehkäisemään verkkorikollisten toimintaa. Lisäksi käyttäjä voi itse parantaa tietoturvaansa huolehtimalla, että tietokoneissa tai mobiililaitteissa, joilla pankkien verkkopalvelua käytetään, on tietoturva kunnossa. Tarkista, että koneellasi on seuraavat ohjelmat ja että ne on päivitetty …

Continue Reading

Tietoturva yhteiskunnassa

Kyberturvallisuus on turvallisuuden osa-alue, jolla pyritään turvaamaan sähköisen ja verkotetun tietoyhteiskunnan toiminta. Suomi on tällainen tietoyhteiskunta. Tietoyhteiskunta ja sen useat kriittiset toiminnot kuten rahaliikenne, energiantuotanto, terveydenhuolto ja lennonjohto ovat riippuvaisia tietojärjestelmien ja -verkkojen toimivuudesta. Tietoyhteiskunnassa tietoa käsitellään sähköisessä muodossa tietojärjestelmissä, joista muodostuu kyberympäristö. Ympäristöön kuuluvat myös tiedon käsittelyyn liittyvät fyysiset tilat. Kyberuhka taas on teko tai tapahtuma, joka vaarantaa kyberympäristön oikeanlaisen toiminnan. Kyberturvallisuuden tavoitteena on varmistaa, että näin ei tapahdu. Erilaisilla toimenpiteillä pyritään varautumaan ja hallitsemaan kyberuhkia ja niiden vaikutuksia. Mediassa puhutaan kybersodasta tai siitä, että sotaa käydään kyberavaruudessa. Tämä tarkoittaa, että sotaa käydään tietokoneilla tietoverkoissa, ei oikeaa sotaa. Kyberhyökkäykset …

Continue Reading

Mikä on Skype?

Skype on pikaviestiohjelma, jolla Skypen käyttäjät voivat ilmaiseksi keskustella keskenään ja soittaa toisille video- tai äänipuheluita Internetissä, tämä palvelu on ilmainen. Skypellä voi myös lähettää tekstiviestejä ja soittaa tavallisiin puhelimiin, mutta näistä peritään maksu. Skypessä on myös mahdollista ryhmäpuheluun ja puhelussa voi olla jopa 20 keskustelijaa samaan aikaan. Lisäksi käyttäjät pystyvät lähettämään toisilleen pikaviestejä ja tiedostoja. Skypeä ei ole pakko käyttää videopuheluihin, sillä myös tekstimuotoinen viestittely kaksin keskeisessä chatissä tai ryhmässä on mahdollista. Skypen käyttö Ensin Skype pitää ladata tietokoneelle/älylaitteeseen osoitteesta: https://www.skype.com/fi/download-skype/ Tallenna tiedosto haluamaasi kansioon esim. Työpöydälle. Avaa tiedosto. Toimi ruudussa näkyvien ohjeiden mukaan. Asennuksen päätteeksi Työpöydälle luodaan sovelluksen …

Continue Reading

Seniorit ja tietoturva

Miksi on tärkeää turvata tietonsa netissä? Tietoturvalla tai tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamista. Erilaisiin tietoturvallisuusuhkiin kuuluu mm. erilaiset huijausyritykset, henkilökohtaisen yksityisyyden loukkaaminen, roskaposti, teollisuusvakoilu, piratismi, tietokonevirukset, verkkoterrorismi ja elektroninen sodankäynti. Tietoturvauhkia ovat luvaton pääsy, tiedon luvaton käyttö, salaisen tiedon paljastuminen, tiedon sekaannus, tiedon muuntuminen, salaisen tiedon tutkituksi tuleminen, tiedon kopioituminen ja tiedon hävittäminen. Tietokoneen voi suojata erilaisilla suojausohjelmilla kuten viruksentorjuntaohjelmalla tai palomuurilla. Yleensä on hyvä olla molemmat. Viruksentorjuntaohjelmien heikkoutena on kuitenkin se, että ne ovat aina askeleen jäljessä. Virusten tiedot syötetään torjuntaohjelmiin jälkikäteen sen jälkeen, kun virukset ovat jo levinneet. Tämän vuoksi ohjelmien jatkuva päivittäminen on tärkeää, …

Continue Reading

Kosketuslaitteet ja pelit

Ihmisen ikääntyessä tapahtuu monenlaisia muutoksia fysiologiassa. Näkö- ja kuuloaisti sekä motoriikka että kognitiiviset taidot alkavat heiketä vähitellen. Kaikki nämä asiat on otettava huomioon suunniteltaessa pelejä ja sovelluksia senioreille ja pelisuunnittelijoiden on otettava huomioon hyvin erilaisia asioita kuin nuoremmille ikäryhmille suunniteltaessa. Tablet-laitteet ovat kosketusnäyttöisiä tietokoneita ja niiden merkittävimpiä etuja on, että laitteen käyttäminen omalla sormella on helppoa, ei tarvita mitään lisälaitteita (hiirtä) avuksi. Varsinkin kokemattomalle käyttäjälle kosketuslaite tarjoaa vaivattoman tavan aloittaa Internetiin tutustumisen. Kosketusnäytön hyödyt tulevat hyvin näkyville juuri senioreille kehitetyissä peleissä kuten BelleMemory ja Pasianssi. Tämän lisäksi kun senioreille pystytään hyvin perustelemaan teknologian hyötyjä, he ovat valmiita myös sitä käyttämään. …

Continue Reading

Seniorit ja tekniikka

Internet ja sen palvelut ovat saatavilla kaikkialla ja lähes kaikki on mahdollista niiden kautta. Ikäihmiset eivät ehkä ole tarpeeksi tietoisia näistä asioista. He voivat pelätä kysyä apua tai ehkä he ajattelevat, että kaikki tämä on täyttä roskaa. Mutta kun heitä on ohjattu käyttämään älykkäitä laitteita ja saatu heidät tuntemaan, että laitteet ovat turvallisia käyttää, on nähty, että asenteet voivat muuttua. Ikääntyminen vaikuttaa ihmisen aisteihin vähitellen, kuuloon, näkökykyyn ja tuntoaistiin. Kosketusteknologiaan perustuvat laitteet kuten tabletit, iPadit ja älypuhelimet, joissa on suuremmat näytöt, helpottavat laitteiden ja sovellusten käyttöä. Pelit, jotka on tarkoitettu muistin virkistämiseen ja terveyden seurantaan, voivat tuoda positiivisia vaikutuksia iäkkäille …

Continue Reading